PANME ĐIỆN TỬ -

PANME ĐIỆN TỬ -

PANME ĐIỆN TỬ -

PANME ĐIỆN TỬ -

PANME ĐIỆN TỬ -
PANME ĐIỆN TỬ -
Chi tiết sản phẩm

PANME ĐIỆN TỬ

  • Mã sản phẩm: Xem chi tiết thông số bên dưới
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 666
Mô tả
- MITUTOYO NHẬT
- Dùng đo kích thước ngoài và độ dày chi tiết
- Hiển thị số đo trực tiếp trên màn hình kỹ thuật số

 

Metric

Ghi chú Mã số Tầm đo Vạch chia Chính xác Song song Trọng lượng
Kết nối SPC Data output/ Ratchet stop 293-230-30 0-25 mm 0.001 mm +/- 1 µm 1 µm 270g
  293-231-30 25-50 mm 0.001 mm +/- 1 µm 1 µm 330g
  293-232-30 50-75 mm 0.001 mm +/- 1 µm 2 µm 470g
  293-233-30 75-100 mm 0.001 mm +/- 2 µm 2 µm 625g
  293-250-30 100-125 mm 0.001 mm +/- 2 µm 3 µm 600g
  293-251-30 125-150 mm 0.001 mm +/- 2 µm 3 µm 740g
  293-252-30 150-175 mm 0.001 mm +/- 3 µm 3 µm 800g
  293-253-30 175-200 mm 0.001mm +/- 3 µm 4 µm 970g
  293-254-30 200-225 mm 0.001 mm +/- 3 µm 4 µm 1100g
  293-255-30 225-250 mm 0.001mm +/- 4 µm 4 µm 1270g
  293-256-30 250-275 mm 0.001mm +/- 4 µm 4 µm 1370g
  293-257-30 275-300 mm 0.001mm +/- 4 µm 5 µm 1590g
Kết nối SPC Data output/ Ratchet thimble 293-234-30 0-25 mm 0.001 mm +/- 1 µm 1 µm 280g
  293-235-30 25-50 mm 0.001 mm +/- 1 µm 1 µm 340g
  293-236-30 50-75 mm 0.001 mm +/- 1 µm 2 µm 480g
  293-237-30 75-100 mm 0.001 mm +/- 2 µm 2 µm 635g
Không kết nối SPC Data output/ Ratchet stop 293-240-30 0-25 mm 0.001mm +/- 1 µm 1 µm 270g
  293-241-30 25-50 mm 0.001 mm +/- 1 µm 1 µm 330g
  293-242-30 50-75 mm 0.001 mm +/- 1 µm 2 µm 470g
  293-243-30 75-100 mm 0.001 mm +/- 2 µm 2 µm 625g
Không kết nối SPC Data output/ Ratchet thimble 293-244-30 0-25 mm 0.001 mm +/- 1 µm 1 µm 280g
  293-245-30 25-50 mm 0.001 mm +/- 1 µm 1 µm 340g
  293-246-30 50-75 mm 0.001 mm +/- 1 µm 2 µm 480g
  293-247-30 75-100 mm 0.001 mm +/- 1 µm 2 µm 635g

 

Sản phẩm cùng loại

PANME CƠ

PANME CƠ

- MITUTOYO NHẬT - Dùng để đo kích thước bên ngoài chi tiết - Hiển thị số đo trực tiếp trên đuôi xoay - Các thông số yêu cầu lớn hơn vui lòng liên hệ
PANME SỐ

PANME SỐ

- MITUTOYO NHẬT - Dùng đo kích thước ngoài chi tiết - Hiển thị số đo trên trên bảng số và vạch

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0945 181 213 - 0898 475511
   
Mr.Trang
028. 22533325

Video